• Logo
  • LOGICBUY E-COMMERCE CO., LTD
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    0975.580.386 - 0918 210 935

Aver Vcbridge

VCBridge VCBridge là một thiết bị hỗ trợ dòng Aver HVC series. Aver HVC series kết hợp với VCBridge có thể mang đến 1 Skype™ video user, hoặc 1-8 Skype™ audio users trực tiếp kết nối với hệ thống hội nghị truyền hình Aver HVC series. Với VCBridge, bất kỳ ai ở bất kỳ nơi nào sử dụng bất kỳ thiết bị nào có hỗ trợ skype đều có thể kết nối vô hệ thống Aver HVC series. Aver VCBridge cũng cho phép người dùng skype nhận và chia sẽ dữ liệu với hệ thống HVC series. Do đó, đây là ...

Giá: Liên hệ

 Những Tính Năng Nổi Bật
Cho phép 01 tới 08 user skype kết nối với hệ thống Aver HVC series
Skype™ users có thể nhận video trực tiếp và chia sẽ dữ liệu trong suốt buổi họp.
Cho phép bất kỳ thiết bị di động nào sử dụng skype như smartphone, tablet, laptop... đều có thể kết nối với VCBridge
Không cần thêm bất kỳ chi phí phát sinh nào như license, Server hoặc địa chỉ IP...
02 Năm bảo hành
Có chứng nhận: Plugged into Skype™ 
 
VCBridge & HVC330 video conferencing system

 

 
VCBridge & HVC130 video conferencing system
 
 
 

Sản phẩm tương tự

 AVER EVC300 AVER EVC300

Giá: Liên hệ

AVer EVC 130P AVer EVC 130P

Giá: Liên hệ

AVer EVC900 AVer EVC900

Giá: Liên hệ

AVER VC322 AVER VC322

Giá: Liên hệ

Aver VC520 Aver VC520

Giá: Liên hệ

Aver HVC330 Aver HVC330

Giá: Liên hệ

AVer SVC100 AVer SVC100

Giá: Liên hệ