• Logo
  • LOGICBUY E-COMMERCE CO., LTD
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    0975.580.386 - 0902 227 515
Cùng LogicBUY tạo dựng sự nghiệp bền vững Cùng LogicBUY tạo dựng sự nghiệp bền vững 18/10/2016

Con người là tài sản quí giá nhất của một tổ chức. tại LogicBUY, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của tất cả mọi người vào thành công chung, bất kể người đó là ai, ở vị trí nào. LogicBUY luôn mang đến cho tất cả thành viên một môi trường làm việc năng động và công bằng, nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.