• Logo
  • LOGICBUY E-COMMERCE CO., LTD
  • Tiếng việtEnglish

    Customer Care:
    +0975 580 386
Vivitek H1186, H1188 cho Hometheater chuyen nghiep Máy chiếu Vivitek Qumi Q6 Máy chiếu LED Vivitek Qumi Máy hỷ giấy Timmy, công nghệ hàng đầu Châu Âu Máy chiếu giải trí Vivitek Máy in bill Zando công nghệ hàng đầu tại Mỹ Máy chiếu giáo dục Vivitek Máy đọc mã vạch Zando

Tin tức

thu-chuc-mung-ngay-phu-nu-viet-nam-20-10-cua-ban-giam-doc-logicbuy Thư chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10 của Ban giám đốc LogicBUY Cập nhật: 18/10/2016

Ban Giám đốc sẽ làm hết sức mình vì sự tiến bộ của phụ nữ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện thuận lợi để toàn thể các nữ cán bộ công nhân viên phát huy hết khả năng của mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển chung của Công ty.